Naudojimosi sąlygos

Privatumo politika

Naudodami www.mointellect.com, www.mointellect.lt ar kitais platformos produktais bei paslaugomis Jūs ir Jūsų atstovaujamas subjektas sutinka su šiomis sąlygomis, naudojimosi taisyklėmis bei politika.

Mūsų paslaugos

mOintellect yra įrankis skirtas užtikrinti reikiamas žinias. Siekdami efektyvaus mokymosi proceso mes siuntinėsime Jums elektroninius laiškus ragindami Jus skirti laiko mokymuisi bei informuodami Jus apie Jums potencialiai naudingus atnaujinimus bei naują informaciją. Mūsų siunčiamuose automatiniuose laiškuose yra galimybė atsisakyti prenumeratos ir nebegauti mūsų elektroninių laiškų.

Kokius Jūsų asmens duomenis mes saugome ir tvarkome?

Mes kaupiame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie yra būtini vykdyti mūsų tiesiogines paslaugas bei įsipareigojimus.

Mūsų Politika yra taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos esame gavę iš Jūsų arba kitų asmenų, turėdami tam teisėtą pagrindą.

Jūsų asmens duomenų perdavimas

Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis tik esant teisėtam pagrindui (pvz., kai to reikalauja teisės aktai, sudaryta sutartis ar turime Jūsų atskirą sutikimą) arba sutartiniams įsipareigojimams su Jūsų darbdaviu. Tokia informacija atskleidžiama laikantis taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų ir taisyklių.

Kas yra šios svetainės valdytojas?

Jei dėl čia pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome susisiekti su mumis el. paštu:  karolis@mointellect.lt

Copyright mOintellect 2022

Contact Us
karolis@mointellect.lt
+370 636 87 585